skip to Main Content

Klauzura informacyjna RODO

Administratorem Państwa danych jest firma:

Eldomix Agnieszka Cisowska

ul. K. Ujejskiego 19/C3 , 85-168 Bydgoszcz

Można się z nim skontaktować telefonicznie:

52/348-41-42 lub 533-442-422

lub e-mailem: eldomix@eldomix.com.pl

Po co zbieramy Wasze dane:
 • w celu zawarcia umowy sprzedaży
 • w celu dokonania wymaganych prawem rozliczeń podatków
 • w celu marketingu produktów
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy czy podjęcia działań przed jej zawarciem.

Komu przekazujemy Wasze dane:
Firma Eldomix A.C. , nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
Państwa dane są udostępniane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy:
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Eldomix A.c., w szczególności podwykonawcom – tj. kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe, producenci w ramach napraw gwarancyjnych, biuro rachunkowe, firmy transportowe
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 • bankowi kredytującemu inwestycje

Szczegółowe dane ww. podmiotów dostępne są u Administratora.

Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 • do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub będą one niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

Back To Top